Ranking Algemeen

Doel van de Ranking

De VQR is een poging om de relatieve sterkte van Vlaamse quizploegen in te schatten aan de hand van de behaalde quizuitslagen. De ploeg die over een heel seizoen de meeste punten heeft verzameld, staat uiteraard bovenaan.

Berekenen van relatieve sterkte?

Er wordt een gecombineerde score berekend aan de hand van de behaalde plaatsen, het aantal quizzen en de relatieve sterkte van de tegenstand op die quizzen. Des te sterker de tegenstand, des te meer punten kunnen worden verdiend. Maandelijks wordt een nieuwe ranking gepubliceerd die de uitslagen van het voorbije kalenderjaar in rekening neemt. Voor een gedetailleerde uitleg, verwijzen we naar het VQR-Reglement.

Hoe wordt de tegenstand ingeschat?

Bij de start van elk nieuw seizoen (1 augustus) krijgen de hoogst gerankte teams sterktepunten toebedeeld. Zo krijgen de topploegen maximaal 5 sterktepunten, en de 200e ploeg nog 1 sterktepunt. Bij elke quiz wordt gekeken naar de aanwezige sterktepunten om de categorie (1-6) van de quiz te bepalen. In Categorie 1-quizzen (veel tegenstand) kan je het meeste punten behalen, in Categorie 6-quizzen (weinig tegenstand) het minste. Voor een volledige lijst van de toegekende sterktepunten en de categoriebepaling verwijzen we opnieuw naar het VQR-Reglement.

Welke Quizzen worden opgenomen?

Elke open algemene quiz in Vlaanderen komt in aanmerking om opgenomen te worden in de VQR-ranking. Sport-, film-, of muziekquizzen, quizzen dus die zich tot één thema beperken, komen niet in aanmerking,. Kunst-en Cultuurquizzen of Geschiedenisquizzen eventueel wel, indien de aangesneden thema’s voldoende breed worden ingevuld.

Hoe kom ik met mijn ploeg in de ranking?

Dat gebeurt automatisch als je minstens twee maal VQR-punten hebt behaald op een quiz waarvan de uitslag werd doorgestuurd. Er wordt echter sterk aangeraden je ploegnaam te registeren om mogelijke conflicten met reeds bestaande ploegen te vermijden. Kies je ploegnaam dan ook zo origineel mogelijk.

Informatie: