Disclaimer

Copyright (c) 2011

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacy verklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. BQB vzw aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij BQB vzw of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan BQB vzw. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door BQB vzw. Behoudens de uitzonderingen voorzien in de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten is het verboden de teksten te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins rechten hierop te verlenen. U kan de inhoud van deze site gebruiken mits u voorafgaandelijk onze toestemming vraagt en krijgt, en bij elke gebruikte tekst als bron "BQB vzw" vermeldt. Deze site wil geen inbreuk plegen op het auteursrecht. Indien u denkt rechten te kunnen laten gelden op teksten of afbeeldingen, gelieve ons dan te contacteren.