Ploegnamen

Waarom moeten ploegnamen origineel zijn?

Wekelijks zijn er zo'n 20 tot 80 quizzen waar telkens 5 tot 40 ploegen rankingpunten scoren. Rankingpunten kunnen enkel correct worden opgeteld indien je ploegnaam op de ingediende VQR-uitslag exact overeenstemt met je ploegnaam zoals ze in de VQR-ranking gekend is. Om weerkerende fouten en een moeilijke administratie te vermijden, is het daarom noodzakelijk dat ploegnamen voldoende verschillen. Je maakt het jezelf en de beheerders van de ranking dus een pak eenvoudiger door een originele ploegnaam te kiezen. Heb je een originele ploegnaam? Prima. Lees onderaan deze pagina welke spellingsregels de VQR toepast.

Waarom moeten ploegnamen origineel zijn? (Part 2)

In het veleden behielpen de beheerders van de ranking zich door aan moeilijk onderscheidbare namen een plaatsnaam toe te kennen, op basis van de ingediende uitslagen en soms na navraag via het losflippos-forum. Rankingpunten werden dan toegekend aan de ene of de andere ploeg op basis van de lokatie van de quiz, maar zelfs dan liep het nog vaak mis. De registratie van ploegnamen maakt het nu mogelijk om conflicterende ploegnamen op te sporen en via de contactpersonen tot een oplossing te komen. De voorkeur gaat uit naar duidelijk onderscheidbare namen, niet naar de toevoeging van een plaatsnaam aan een ploegnaam.

De noodzaak aan originele ploegnamen komt er ook door het succes van de VQR-ranking. Op het ogenblik van oprichten van de BQB vzw spraken we over 2753 unieke ploegnamen, drie jaar later was dit al gegroeid tot meer dan 9000. Vaak zijn dit gelegenheidsploegen die slechts éénmaal punten hebben gescoord en geen rankingambities hebben, maar ook die namen kunnen aanleiding geven tot foute optellingen. Zorg er als rankingploeg dan ook best voor dat er slechts een kleine kans is dat een gelegenheidsploeg met diezelfde naam zal spelen (door zelf een originele naam te kiezen).

Wat bij conflicten?

Na een initiële fase waarbij ploegnamen zullen opgelijst worden, zullen de beheerders van de ranking contact opnemen met de contactpersonen van conflicterende ploegnamen. De ploeg die al het langst onder een bepaalde naam in de VQR-ranking opgenomen is, krijgt de naam toegekend. Aan de ploeg met een gelijkaardige naam zal worden gevraagd of ze bereid zijn een nieuwe, originele naam te kiezen. Bij twijfel wordt er met de betrokkenen overlegd en eventueel overgegaan tot een toevoeging van een geografisch achtervoegsel. De contactpersonen van die ploegen moeten in dat geval zelf de uitslagen controleren en eventuele fouten doorseinen.

Ploegnamen zoals Kwistet, Kwist het nie, 't is mis, De vier, 't is just en al hun varianten zorgen steevast voor problemen. Wij raden dan ook af om deze te gebruiken of te registreren. Wanneer dergelijke ploegnamen geregistreerd worden, zal de indiener sowieso gecontacteerd worden met de vraag of er alternatieven zijn en zal er gezocht worden naar een oplossing.

Wat met lokale ploegen?

Het is onvermijdelijk dat een lokale gelegenheidsploeg eens een naam gebruikt die zeer gelijkaardig is aan die van een bestaande ploeg. Vaak zal zo'n gelegenheidsploeg niet op de hoogte zijn van de VQR-ranking. Indien de VQR-beheerder dit merkt en het duidelijk is dat het niet om de gekende quizploeg gaat, zal hij het achtervoegsel (datum) toevoegen aan de naam van zo'n lokale ploeg. Deze ploegnamen zullen automatisch uit de VQR-ranking worden gefilterd, omdat de combinatie van ploegnaam en datum, bijv. 'Hega (2012-02-28)'  geen tweemaal zal voorkomen. Er wordt gevraagd aan de lokale rankingploegen om in dat geval een melding te doen dat het hier een lokale ploegbetreft. Ploegen die zo'n datum-achtervoegsel kregen, maar waarvan blijkt dat ze toch rankingambities hebben, dienen contact op te nemen via vqruitslagen@gmail.com om een oplossing uit te werken.

Moet een ploegnaam aan bepaalde regels voldoen?

Om de uniformiteit wat in de hand te houden, wordt er bij opname van een ploegnaam in de VQR-ranking met de volgende regels rekening gehouden.

 • Maximum 40 karakters
 • Volgens spellingsregels zoals hieronder opgelijst

Spellingsregels

A. Nederlandstalige lidwoorden Nederlandstalige lidwoorden aan het begin van een ploegnaam worden in principe weggelaten, tenzij

 1. het lidwoord verbogen of afgekapt is, bv. Ne Grote Met, Den Toewip, E vat e vat e vat, 't Korfke ['Het is is feit' e.d. mag dan weer wel, omdat 'het' daar een persoonlijk voornaamwoord is];
 2. er op het zelfstandig naamwoord nog een werkwoord volgt en het geheel een zinnetje/uitdrukking vormt, bv. De Dorstigen Laven, De laatste doet het licht uit, De rest komt nog, De quiz kan ons niets schelen;
 3. het lidwoord onderdeel is van een familienaam, bv. De Smetjes, De Maere & Co, De Keyser

B. Niet-nederlandstalige lidwoorden

 1. Engelse lidwoorden worden zoveel mogelijk weggelaten (bv. Last Minutes, Power Rangers, Lennon, Fellowship);
 2. Lidwoorden uit andere talen worden gehandhaafd: Das Fop, Die Hübsche Mädchen, La Squadra, Les Non-classés, Les Visiteurs, Los Flippos

C. Getallen

 1. Getallen kleiner dan 10 worden in letters uitgeschreven: Vijfde Kolonne, Drie Glaeskens, ..
 2. Getallen in het begin van de naam worden steeds in letters uitgeschreven.

D. Speciale tekens

 1. Per afspraak wordt een ploegnaam van het stramien "xxx en Co" / "xxx en Companie" / ... steeds in de ranking opgenomen als volgt: "xxx & Co".
 2. Leestekens voor of achteraan een ploegnaam zullen weggelaten worden wanneer deze voor de ranking ingegeven worden (en dus ook niet in de ranking verschijnen). Komma's worden eveneens niet ingegeven.
 3. Ploegnamen die enkel uit speciale tekens/leestekens bestaan zullen niet opgenomen worden in de ranking.

E. Voorvoegsels

 1. Per afspraak wordt een ploegnaam van het stramien "Team ..." / "Ploeg ..." / "Groep ..." / ... steeds in de ranking opgenomen zonder voorvoegsel "Team", "Ploeg", "Groep", ... .

De huidige ranking

Momenteel staan er in ranking omwille van historische redenen een aantal ploegen wiens naam niet overeenkomt met de hierboven beschreven spellingsregels. Op termijn hopen wij deze te kunnen corrigeren, zodat er sprake is van eenduidigheid over de ganse lijn.