Start Seizoen 2012-2013

Op 1 augustus 2012 ging het nieuwe quizseizoen van start. Bekijk hier alvast of jouw quizploeg sterktepunten voor het nieuwe seizoen heeft bemachtigd. Hego sloot het vorige seizoen af als nummer 1 van de VQR, gevolgd door Clockwork en Malheur. Proficiat!

De BQB vzw viert binnenkort zijn éénjarig bestaan en dankt al haar leden voor het gegeven vertrouwen. Lid worden van de BQB kan nog steeds via de registratie-pagina. Bent u al lid, vergeet dan niet opnieuw je lidgeld (slechts 5 euro) te betalen. Details hier.

Het nieuwe seizoen brengt ook enkele wijzigingen met zich mee aan het VQR-reglement. Lees hieronder de wijzigingen in het kort.

Hier vind je de lijst met vaste categorieën voor het nieuwe seizoen, gegroepeerd per provincie.

Na 12! jaar nijverige arbeid geeft de Aleydis-quizkalender de fakkel door aan de BQB. Via de Quizkalender op deze site kan je vanaf nu je quiz aankondigen, en kan je zoeken naar quizzen in jouw provincie en volgens jouw gewenste moeilijkheidsgraad. Er is ook een plaatsje voor themaquizzen rond sport, muziek, film of cultuur. De BQB vzw wenst Patrick van de Aleydis-kalender van harte te danken voor het vele werk. Vele quizzers zijn het erover eens dat zonder de Aleydis-kalender (en vroeger ook de Café-René-kalender) het quizzen in Vlaanderen het regionale niveau nooit zou ontgroeid zijn.

Je kan sinds kort ook een eigen login aanmaken voor deze website (dit staat los van het al dan niet lid worden). Dit geeft je meer mogelijkheden bij het aanmaken en aanpassen van een quizaankondiging, en zal in een latere fase nog meer voordelen bieden.

De BQB wenst alvast iedereen een succesvol en leuk nieuw seizoen toe!

 

De reglementwijzigingen in het kort:

  • Voortaan telt telkens de aanwezige top-20 voor het bepalen van de quizcategorie.
  • Voor de drie centrale provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant komen de grenzen voor cat5/cat4/cat3/cat2 respectievelijk op 8/18/28/38 te liggen. Voor de randprovincies Limburg en West-Vlaanderen komen de grenzen op 6/13/23/38. De aparte behandeling van de twee randprovincies zal jaarlijks geëvalueerd worden. Categorie 1 kan nog steeds enkel verkregen worden als vaste categorie.
  • Competitiequizzen zullen nog steeds worden opgenomen in de VQR-ranking, op voorwaarde dat ze als voldoende open worden geacht door de VQR-beheerraad.
  • De regel 'de uitslag zoals afgeroepen' blijft gelden, maar in het geval dat een aangekondigde ex-aequo-regeling niet werd toegepast en de relevante scores kunnen achterhaald worden, kan de ex-aequo-regeling alsnog worden toegepast om de einduitslag te bepalen.
  • In het VQR-reglement komt verder nog een niet-bindende richtlijn ivm het gebruik van gastspelers. Er wordt gevraagd om tenminste met een representatief aantal basisspelers aan te treden, en anders onder een andere naam te spelen.

Voor het volledige reglement kan je op deze pagina terecht.

 

Artikeltype: