De BQB zoekt...

De BQB zoekt enkele verse krachten voor volgende functies:
 

  • BQB-voorzitter

Takenpakket
- Op verschillende momenten gedurende het jaar de Algemene Vergadering en Raad van Bestuurs-vergadering bijeenroepen en voorzitten.
- Mee uitzetten van de richting die de BQB de volgende jaren uitgaat
- Communicatie van BQB-mededelingen
- Mee organiseren van WK + organisatie & mee opstellen van de BQB-Quiz
- Mee nadenken over nieuwe mogelijkheden en initiatieven
- Optioneel: mee organiseren van door de BQB ondersteunde activiteiten: oa OVK, Hot100 & Tough100, ...

Vereisten
- Gepassioneerd zijn door quizzen
- Een klare kijk hebben op het Vlaamse quizlandschap, met aandacht en respect voor alle meningen/gevoeligheden, quizzers, quizploegen en organisaties
- Op een constructieve manier samenwerken met de rest van de leden van de BQB Raad van Bestuur

Kandidaten mogen zich melden via mail naar celvoorzitters@bqb.be.

 

  • Provinciale vertegenwoordigers voor de VQR-beheerraad (Antwerpen, Oost-Vlaanderen)

Takenpakket
- Jaarlijkse samenstelling van de Vaste Categorie-lijst: discussie aangaan om tot de best mogelijke lijst te komen
- Discussies over VQR-reglementswijzigingen voeren

Vereisten
- Wonend in de provincie Antwerpen of Oost-Vlaanderen
- Kan in een discussie zijn/haar mening duidelijk verkondigen
- Kritische geest
- Houdt in discussies naast het provinciale/regionale belang ook het algemene plaatje in het oog

Kandidaten mogen zich melden via mail naar celvoorzitters@bqb.be.

 

  • Kandidaten om moderator te worden op het LosFlippos-forum

Takenpakket
- Vaak op het forum vertoeven en de verschillende componenten op de voet volgen (eventueel gedeeltelijk naargelang rolverdeling met de rest van het moderator-team)
- Samen met de rest van de moderatoren bepalen wat inhoudelijk kan en niet kan, en ook ingrijpen waar/indien nodig
- Samen met de rest van de moderatoren zorgen voor het behoud van de unieke "LosFlippos-cultuur"

Vereisten
- Mogelijkheid hebben om vaak op het forum te vertoeven en zo alles/grote delen van het forum te volgen
- Samenwerken met de andere moderatoren, in discussie gaan en zorgen voor de best mogelijke oplossing voor LosFlippos en zijn gebruikers

Kandidaten mogen zich melden via mail naar celvoorzitters@bqb.be.

Artikeltype: