Historiek van het Quizzen

The Early Years

In navolging van populaire tv-quizzen werd in de jaren '50 en '60 in Vlaanderen begonnen met het organiseren van zaalquizzen. Het waren in die begindagen veelal plaatselijke afdelingen van organisaties zoals de KWB, en plaatselijke verenigingen die een jaarlijkse quiz organiseerden. Ook het toen zeer populaire "rally" (zoektochten doorheen gemeentes, met onderweg foto's of vragen) was een voedingsbodem voor wat zou uitgroeien tot de quizwereld zoals we die nu kennen. In de jaren 80 werden er enkele quizcompetities opgericht (sommige daarvan zijn nog steeds actief!), die op regelmatige basis quizzen organiseerden, waardoor ploegen per regio elkaar beter leerden kennen. Met de komst van het internet in de jaren '90 werd het makkelijker om over heel Vlaanderen quizzen te zoeken, en zo ontstond een circuit waarin de sterkste regionale ploegen elkaar gingen opzoeken op de moeilijkere quizzen. Daarnaast bleef echter ook het "gewone" quizcircuit uitbreiden.

Van regionaal naar nationaal niveau

In 1997 startte Steven De Ceuster met een poging al die ploegen te verenigen en te ordenen volgens sterkte in een ranking. Deze ranking, in de beginjaren gesponsord door Humo, zorgde voor een extra dimensie aan het quizzen. Er was nu immers niet enkel de competitie op de avond zelf, maar ook een extra motivatie om ploegen die hoger stonden op de ranking, in te halen. Waar er voor het internet-tijdperk nog papieren kalenders werden uitgedeeld op quizzen, zorgde de opkomst van het wereldwijde web ervoor dat ook die functionaliteit een online variant kreeg. Patrick Andries (Aleydis-Quizkalender) & Guy Janssens (de ter ziele gegane Café René-kalender) zorgden dat de op til staande quizzen in kaart gebracht werden en dat de quizzer zijn horizon kon verruimen.

Quizzen anno 2011

Dit alles zorgde ervoor dat - in tegenstelling tot de beginjaren, toen het ging om enkele quizzen per weekend, meestal gesitueerd in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant - de quizwereld zo hard groeide dat er anno 2011 elk weekend tussen de 20 en 50 quizzen zijn, verdeeld over de 5 provinciën. Na enkele jaren beslisten Steven en Patrick (onder meer door de toenemende hoeveelheid werk) om hun sites af te bouwen en de functionaliteiten gaandeweg over te dragen aan de BQB vzw.

Het Internationale Quizzen

Niet alleen in België wordt er op hoog niveau gequizt. Initiële contacten gelegd door Steven de Ceuster met Britse en Noorse quizzers leidden al snel tot een Europese Kampioenschappen en individuele Wereldkampioenschappen, georganiseerd door de International Quizzing Association, IQA.

Informatie: